Karlslundes historie - Bygninger i Karlslunde

 

Karlslunde hørte til under Tune Herred i Roskilde Amt.

 

Sagnet siger, at Karlslunde skulle henvise til Kalf Skurfa, der levede i det 9. århundrede og boede på Bakken, der hvor nu Karlstrup Kirke står. Det kan dog ikke påvises.

 

Gennem tiderne har Karlslunde haft forskellige navne:

 

1257 Kalfflund

1262 Kalslunde

1370 Kalfslunde

1405 Kalfslunda

 

Senere Karslunde

 

 

 

I det 17. århundrede synes Karlslunde at vinde indpas.

 

Karlslunde landsby var en forteby. Det betyder, at gårdene lå omkring et fælles område, man kaldte forten eller gadejorden. Uden for gårdenes ring lå markerne. Inde på forten var gadekær, kirke, smed, skole og andre fælles ting.
 

Fælleden var et fælles græsningsareal, hvor byens dyr græssede sammen bevogtet af byens hyrde.

 

Markerne var delt op i tre store arealer (vange): Et til byg, et til rug og et til græs. Jorden var ikke lige god overalt, så for at alle fik både god og dårlig jord, blev vangene delt op i åse, som igen var delt i smalle agre.
 

Sidst i 1600-tallet var Karlslundes jord delt op i over 1900 stykker (agre) fordelt mellem 35 gårde. Derfor var det nødvendigt at så og høste samtidig. Byens oldermand bestemte, hvornår gårdmændene skulle arbejde på de forskellige marker.

 

Sidst i 1700-tallet blev de fleste landsbyer udskiftet. Det betød, at hver gård fik et samlet stykke jord. De gårde, der fik jord langt væk fra landsbyen, blev flyttet ud på deres jord. I Karlslunde blev ni gårde flyttet.

 

 

Et stemningsbillede af Karlslunde Mølle fra før 1918.

 

Karlslunde By set fra Nord med Møllehøj i forgrunden. Billedet er fra 1956

 

I Begyndelsen af 1970'erne blev det planlagt at udbygge Karlslunde By mod nord. Især de 3 gårde: Møllehøj, Nordtoft og Toftholm leverede jord til det nye boligkvarter. Der blev udstykket 84 grunde i Tofteholmen og 34 i Møllehaven. Desuden blev der sat plads af til plejehjemmet "Møllehøj", der opførtes i fællesskab af Ensomme Gamles Værn og kommunen.

 

Alle 4 længer til gården Møllehøj blev revet ned i 1976, medens Toftholms og Nordtofts stuehuse moderniseredes og fortsat er i brug.

 

Karlslunde Centervej blev bygget i forbindelse med udstykningen for at lede den tunge lastbiltrafik uden om byen. Centervejen er anlagt ovenpå Hulbækken, som løb ned gennem Møllehøjs 'bleghave', som var et græsareal man lagde det nyvaskede tøj ud til blegning i solen, og derfra videre gennem gadekæret.

 

Se billeder fra Karlslunde 1980-1981

 

Læs mere om bygninger i Karlslunde

 

Besøg Greve Museum

 

Besøg Greve Lokalhistoriske Forening

 

Læs bøger om Karlslundes historie