Gadekæret

 

Da billedet blev taget var der fri adgang til gadekæret for landsbyens dyr.

Billedet er fra 1907
 

Gadekæret var vigtigt for landsbyen. Her drak dyrene vand, og der kunne vaskes tøj og hestevogne. Vognene blev kørt direkte ud i vandet.


Gadekæret lå meget centralt i byen, så alle gårdene havde let adgang til vandet. Hvis der blev ildebrand et sted i byen, brugte man vand fra gadekæret.

 

Højbro set fra Møllevej omkring 1905-10. Læg mærke til bækken med de mange træbroer i højre side.

 

Billedet er fra før 1918

 

 


Vippebrønd ved gadekæret (Nylandsvej 40) fotograferet den 10. april 1906.

 

 

Om sommeren kunne gadekæret tørre ud og om vinteren fryse til is, Så måtte man holde nogle huller åbne i isen. Hvis vinteren var meget kold, kunne alt vandet i kæret fryse. Så måtte kvæget vandes ved en kilde ved Karlslunde mose.

 

Oprensning af Karlslunde gadekær den 3. november 1921.

Billedet er taget den 3. november 1921

 

En gang imellem måtte gadekæret renses for skidt og affald. Det krævede mange mænds indsats med skovle og hestevogne. .
 

Manden med trillebøren er fisker Edvard Nielsen, og sønnen Janus Edvard (født 1897). Sønnen blev vejmand som voksen.

 

Fordi gadekæret lå centralt, var det et oplagt mødested, og børnene legede gerne omkring kæret og på broerne over den bæk, der førte vand til dammen. Drengene søsatte deres legetøjsskibe, pigerne kiggede måske på. Om vinteren kunne man løbe på skøjter, når der var is på vandet.

 

 

 

I højre side ses postvognen på sin daglige tur fra Tåstrup til Karlslunde.  Foto: omkring 1905-10

 

Nytårsaften måtte man gerne lave sjov med folk, og en af de ting man kunne finde på, var at trække naboens vogn eller redskaber ud i gadekæret.

 

 

Det var vigtigt at kunne slukke ildebrande, fordi der let gik ild i husene, når tagene var stråtækte. Gadekæret var derfor også en branddam.
 

Der lå et lille sprøjtehus på trekanten mellem Nylandsvej og Ved Kæret. Her havde man byens brandslukningsudstyr. Indtil 1958 var det en hestetrukken brandsprøjte, der skulle drives med håndkraft, samt en masse spande og slanger.


 

 

 

Møllevej og gadekæret 1967 - Foto Finn Thomsen

 

Sådan så der ud ved Møllevej og Gadekæret juleaften 1967! Til stor gene og irritation for flere af byens borgere, hvoraf nogle fik vand i kældre og på stuegulve - især 'Corner' på hjørnet af Brøndstræde og Hovedgaden måtte holde for. Det var ikke første gang det skete, men sidste (forhåbentlig). Den 30. oktober 1968 vedtog Teknisk udvalg, ifølge Roskilde Tidende, at bevilge de 200.000 kr det kostede at rørlægge bækken gennem byen. Man forventede arbejdet igang indenfor et par uger.

 

Hulbækken kommer ude fra markerne nordvest for Fløjterupvej og krydser Karlslunde Centervej, hvor vejen til Hedeagergård udmunder. Fra Centervejen er bækken - bortsetfra gadekæret - rørlagt indtil det åbne land øst for Mejerivej.

 

 

Gadekæret 2008