Toftholm - matr. 5a

 

Billede 1931

 

Stuehus bevaret.

 

Foto JC 2011

 

Tilhørte Gjeddesdahl - selveje 1801

 

Udstykket:

  • 1947-48: 55 grunde ved Sønderholmsvej, Holmebuen, Højtoften og Brødmosen.

  • 1962: 14 grunde i moseparcellen ved Tofteholmsvej.

  • 1974: 44 grunde på Tofteholmen.

  • 1985: 29 industrigrunde ved Drejergangen, Rørgangen og Metalgangen.

Se også andre gårde