Våningstedgård - Matr. 17a

 

Nedbrændte i 1978 efter lynnedslag.

 

Genopbygget som bofællesskab.

 

Foto JC 2011

 

 

 

Tilhørte Gjeddesdahl - selveje 1801

 

Udstykket:

  • 1946: Hastrupvej 16, 18 og 22. Hver af disse små landbrug fik hver 6 tdr. land. og Hastrupvej 18 fik yderligere et jordlod på 4 tdr. land

Se også andre gårde