GJEDDESDAL GODS

 

 

 

 

 

Danmarkshistorie midt i Greve Historien starter tilbage i 1660, hvor danske herremænd der ikke ville sværge den svenske konge Karl Gustav X troskab, måtte forlade Sverige.

 

  

 

Holger Vind og Margrethe Gjedde måtte forlade Gjeddesholm i Skåne, og efter mageskifter og jordsammenlægninger, blev Gjeddesdal en realitet i 1672.

 

I 1676 blev Greveegnens eneste gods anerkendt som adelig sædegård. I årene forinden havde storgodsejer Holger Vind opkøbt bondegårde omkring de jorde, han i forvejen havde erhvervet til gården Pårup.

 

I 1672 byggede han en ny hovedgård, som han navngav Gjeddesdal efter sin kone Margrethe Gjedde, datter af rigsadmiral Ove Gjedde. Greve Hospital, der i dag står på Frilandsmuseet, blev opført i 1710, som en stiftelse af Godsejerparret Margrethe Gjedde og Holger Vind på godset Gjeddesdal. Af renterne på summen 3500 rigsdaler skulle der opføres og drives et hus for sognets fattige og invalide, som ikke havde mulighed for at forsørge sig selv. Præsten skulle administrere husets og dets drift.Huset var delt i 7 lejligheder, som man kunne få tildelt, hvis man havde behov. De var gennem tiden beboet af enlige mødre, syge og gamle eller invalide. Beboerne har levet af en smule dagleje, husflid eller almisser.

 

Greve Hospitial på Frilandsmuseet

Fra begyndelsen af 1800-tallet stiger armoden på landet. De store jordreformer tilgodeser især fæstebønder og selvejerbønder på større gårde, mens antallet af husmænd og Jordløse landarbejdere vokser. I løbet af 1800-tallet kom der mere pres på fattighuset, og i de små lejligheder med to rum kunne der godt bo flere forskellige familier på en gang. Læs mere: Nationalmuseets hjemmeside

 

En stor del af gårdene i Karlslunde tilhørte Gjeddesdal inden de fik selveje omkring 1801.

 

Læs meget mere på www.gjeddesdal.dk/historie