Greve Sogn

 

Greve sogn hørte til under Tune Herred

 

  Greve kirke er fra 1100

 

  Gjeddesdal Gods er fra 1672

 

Gårde i Greve