Vendalsgård - Hovedgaden 37 - Matr. 16a

Luftfoto af Vendalsgård 1952-53

 

Tilhørte Gjeddesdahl - selveje 1801


Vendalsgård ligger som en stor, flot gulpudset gård midt på Hovedgaden, men det er ikke længere en bondegård.
I 2006 blev den ombygget til 8 moderne rækkehusboliger.

Gården er også blevet kaldt Nilaus-gården, og det er formentlig efter fæstebonden Nilaus Pedersen, der drev gården sidst i 1700-tallet.
Den har været fæstegård under godset Gjeddesdal. Fæste betyder, at godset ejede gården, mens bonden boede der og dyrkede jorden. Som gengæld skulle bonden betale til godset med korn og forskelligt arbejde (hoveri).

I 1801 blev Vendalsgård og 16 andre gårde i Karlslunde selvejergårde, og det vil sige, at bønderne selv ejede dem.


Familien fotograferet i haven på Vendalsgård 1904.

Familien fotograferet i haven på Vendalsgård 1904.

Vendalsgård bliver også kaldt ”normaljordsgården”. Det er ikke fordi, jorden er almindelig – tværtimod blev den vurderet som Danmarks bedste i 1805.
Forskellige marker i hele landet blev opmålt, så man kunne lave takster for, hvor god landbrugsjorden var på gårdene. Den bedste jord var takst 24. Takst 20, 16 og 10 blev også fundet i Karlslunde, mens den dårligste, takst 3, blev fundet på heden i Midtjylland.
Taksterne blev brugt til at udregne, hvor meget bønderne skulle betale i ejendomsskat – jo bedre jord, jo højere skat.
 

I 1930 var Vendalsgård en alsidig gård med sin egen lille mølle. Der var 16 røde malkekøer, 2 tyre, 12 ungkreatuerer og 4 kalve. Mælken blev sendt til Karlslunde Andelsmejeri. Der var en orne og 11 søer, der fik ca. 100 grise om året til slagtning. Der var ingen traktor men til gengæld 6 arbejdsheste. Der var også mange høns og gæs. På markerne blev der dyrket hvede, byg, roer, havre og kløver
 

Før 1900-tallet var gårdmændene de fineste i landsbyen, næst efter præsten og degnen. En gårdmands børn skulle helst giftes med sønner og døtre fra de andre gårde i byen. Gårdmændene var derfor tit i familie med hinanden. Blandt andet var der flere bryllupper mellem unge fra Vendalsgård og Gl. Karlslundegård, som Nilaus-slægten overtog i 1807.

 

 

 

I dag er Vendalsgård ombygget til ejerboliger

 

Foto JC 2011

 

Se også andre gårde