Langagergård - matr. 9a

 

 

Tilhørte Gjeddesdahl - selveje 1801

 

Langagergård blev flyttet fra nordsiden af Karlslunde Landsby og fik tildelt omkring 80 tønder land i området i 1796.

 

 

I den østlige del af området ligger Rørmosen, som har fungeret som fiske- og vandingssø for de omkringliggende gårde.

 

Der er dokumentation for tørveudnyttelse omkring år 1800 i mosens nordlige ende.

 

Langagergård er sandsynligvis blevet drænet i forbindelse med landboreformerne omkring år 1800.

 

Historisk har der løbet en synlig kilde til og fra Rørmosen. Kilden fulgte sogneskellet mellem Karlslunde og Greve. Den kan registreres omkring 1850. Kilden har haft et udløb ved landevejen Køge-Tåstrup og er gået mod syd og har delt sig umiddelbart vest for Rørmosen. Den ene gren af vandløbet er gået til Rørmosen og videre ud af området ved Gængebrostien. Den anden gren af kilden er blevet ført ned mod stranden i nærheden af Klintegården matr. 10a Karlslunde. Læs mere om vandløb i Karlslunde.

 

Gængebrovej har et forløb, der er dokumenteret tilbage til udskiftningen 1796. Den er i midten af 1880-tallet markeret som ”vejen til Karlslunde”, Det er et tegn på, at den har været den faste vej mellem Karlslunde og den gamle Mosede Landsby over Langagerområdet.

 

En tidligere borgmester J.Bach  i Greve lader Langagergård i Karlslunde forfalde og til sidst nedrives ejendommen 1986 efter en brænd.

 

 

 

Fundet ved Langagergård

 

Udstykket:

  • 1950-65: Mosede Engvej, Mosede Klintvej, Mosede Fløjvej, Mosede Kærvej. Grønt område ved fortet.

Se også andre gårde