Degneskolen - Hovedgaden 24

 

Foto JC 2011

 

 

Dette hus var degnens hus men også Karlslundes første skole. Der var skole her fra 1742 til 1908, men allerede i 1629 flyttede Karlslundes første degn, Søren Busse, ind i huset.


Degnen var præstens hjælper, og i 1600-tallet var en af hans opgaver at undervise børnene i katekismus, dvs. kristendom og bibelhistorie. Ofte var det den eneste undervisning, man fik på landet, for der var kun skoler i byerne.

 

 

I 1739 fik Danmark en skolelov. Der skulle bygges skoler i hele landet, og alle børn skulle have undervisning. De skulle stadig lære katekismus og nu også læsning. Skrivning og regning var derimod ekstraundervisning, som forældrene måtte betale for. I Karlslunde betød den nye lov, at degnens hus blev udvidet med en skolestue i 1742.

 

Det var stadig degnen, der skulle undervise børnene. Først i 1841 fik Karlslunde en uddannet skolelærer.
 

En ny skolelov i 1814 betød, at børnene nu skulle gå i skole i syv år. De blev delt op i to klasser, yngste og ældste klasse, der måtte skiftes til at komme i skole hver anden dag, for der var kun én lærer og én skolestue. Eleverne skulle nu lære bibelhistorie, læsning, skrivning, regning, sang og gymnastik.

 

 

Degneskolen blev bygget om i 1829, fordi huset var gammelt og forfaldent. Mindetavlen på væggen er fra ham, som gav penge til byggeriet. På trods af skolelovene var der mange børn på landet, der ikke fik lært at læse og skrive. Der var brug for deres arbejdskraft på gårdene. Derfor blev de tit holdt hjemme fra skole for at arbejde, selv om forældrene fik bøder.

 

 

Degneskolen efter ombygning i 1829.

 

 

 

Sidst i 1800-tallet gik der 80-100 elever på skolen. Der var for lidt plads, så de yngste elever gik i forskole andre steder i byen, bl.a. i huset skråt over for degneskolen (Hovedgaden 33).

I 1908 var det slut med skolegang i degnehuset.
 

Der blev bygget en helt ny skole i den østlige ende af Hovedgaden med bedre og større lokaler, bl.a. en gymnastiksal.
 

 

Sidst i 1800-tallet gik der 80-100 elever på degneskolen. Der var for lidt plads, så de yngste elever gik i forskole andre steder i byen, bl.a. her i degnehuset

 

I dag (2011) er der kirkekontor i bygningen.

 

Billedet er fra 1955