Anes Hus

 

I 1797 blev “Klintegården”, der lå i Karlslunde by og hørte under Gjeddesdal, flyttet. Det var et resultat af en af de store landboreformer, Udskiftningen, der gjorde bønderne til selvejere. 

 
Selvejeren hed i dette tilfælde Niels Pedersen (1749-1826). Hans søn Peder Nielsen overtog i 1808 gården, men det blev bestemt, at han skulle afgive jord til sine brødre. Den ene af dem, Jens Nielsen, fik 3,5 td. land i det sydvestlige hjørne af matriklen. Her blev "Anes hus" bygget.

 

 

I 1844 overtog datteren, Karen Jensdatter, huset efter sin mor, der da var blevet enke. Karen giftede sig senere med skrædderen og husmanden Poul Nilausen fra Tune. De to får den 9. august 1853 datteren Ane. Det er samme år, som der raser en voldsom koleraepidemi i København, og de syge bliver anbragt i teltlejre uden for bymurene. Men på trods af, at familien sikkert har solgt varer i byen, bliver de ikke ramt. Der sker dog et utidigt dødsfald nogle år senere, idet Poul Nilausen begår selvmord.

 

Datteren Ane gifter sig i 1895 med fiskeren Hans Rasmussen, der dog ikke lever længere end til året efter, hvor han dør af sukkersyge. Ane flyttede så tilbage til sit barndomshjem, hvor hendes mor boede. I 1897 overtager Ane Poulsen huset og bor der til sin død i 1935. 

 

 

Arvingen var Svend Ansgar Cornelius Rosenaa, der satte huset i stand og forsøgte at sælge det. Det lykkedes dog først to år senere, hvor det blev solgt for 1600,- kr., hvoraf grunden stod i 700,- Således forblev “Anes hus” i Niels Pedersens familie indtil 1937.

 

Anes hus nedbrændte desværre.